اولین جلسه از سلسله نشست های مداوم سندیکا و وزارت جهاد کشاورزی با هدف هم اندیشی در رابطه با فراوری گوجه فرنگی و صادرات رب برگزار گردید.

اولین جلسه از سلسله نشست های مداوم سندیکا و وزارت جهاد کشاورزی با هدف هم اندیشی در رابطه با فراوری گوجه فرنگی و صادرات رب برگزار گردید.

در جلسه ای که با هدف هم اندیشی و استماع نظرات فعالان حوزه فراوری گوجه فرنگی در تاریخ 99/12/03 ساعت 10:30 صبح در محل سالن جلسات معاونت زراعت با حضور آقای اصغری مدیرکل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی، آقای بصیری مدیرکل دفتر توسعه بازار، آقای انصاری مسئول گروه دفتر صنایع تبدیلی و غذایی،آقای معتمد معاونت بازرگانی سازمان تعاون روستایی، آقای میررضوی دبیر سندیکا، خانم نعمتی روابط عمومی سندیکا، آقای آموزگار شرکت گلستان عصاره (دلند)، آقای ماندنی شرکت یک یک، آقای ذوالفقاری شرکت روژین تاک برگزار گردید؛ آقای مهندس اصغری مدیر کل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی، ضمن ارائه اطلاعات مربوط به تولید محصول گوجه فرنگی استان های جنوبی کشور خواستار تعامل و مشارکت هر چه بیشتر وزارت جهاد کشاورزی با سندیکای صنایع کنسرو ایران به عنوان تنها تشکل بخش خصوصی که بخش بزرگی را از این صنعت تحت پوشش قرار می دهد شدند. در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر در مورد موارد مطروحه خصوصاً ضرورت پایداری صادرات گوجه فرنگی و ضرورت در نظر گرفتن جمیع جهات در هنگام مداخله در بازار موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

1- این جلسات با هدف نزدیک شدن دیدگاه های اعضای تولید کننده رب گوجه فرنگی سندیکا و وزارت جهاد کشاورزی به صورت مستمر برگزار گردد.

2- پس از واگذاری فرایندهای مرتبط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله مسئله صادرات رب گوجه فرنگی به وزارت متبوع از نظرات سندیکای صنایع کنسرو ایران در تنظیم بازار محصول گوجه فرنگی استفاده شود.

3- طرح مدیریت گوجه فرنگی صنعتی کشور با جزییات آن شامل صنایع همکار، وضعیت استقرار در استان ها، ظرفیت اسمی و فعال کارخانجات، نیاز ماهانه و… از طرف سندیکا جهت بررسی و پیگیری به وزارت جهاد تقدیم گردد.