دریافت تندیس حمایت از مصرف کنندگان توسط شرکت کشت و صنعت روژین تاک

شرکت کشت و صنعت روژین تاک تندیس حمایت از مصرف کنندگان را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران؛ روز یکشنبه 13 تیر ماه 1400 جناب آقای دکتر تابش معاون محترم وزیر صمت و ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مراسم بازدید از کارخانه کشت و صنعت روژین تاک تندیس حمایت از مصرف کنندگان را به جناب آقای مظفر عبدالله مدیرعامل محترم این شرکت اهدا نمودند. سندیکای صنایع کنسرو ایران نیز در پیامی کسب این موفقیت ارزنده را به این عضو محترم سندیکا تبریک عرض نموده و از خداوند بزرگ توفیق روز افزونشان را خواستار است.