مدیرعامل هلدینگ تبرک در بازدید رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از کارخانجات استان خراسان گفت: صنایع تبدیلی به ویژه کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی در صورت حمایت پیشگام در ارز آوری و اشتغال هستند.

آقای علیرضا بوستانی مدیر عامل هلدینگ تبرک در بازدید جناب آقای دکتراکبری رییس محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و جناب آقای مهندس مس فروش رییس صنعت، معدن و تجارت استان خراسان از صنایعی که این روزها با چالش های بسیاری روبرو شده اند لزوم حمایت از صنعت کنسرو علی الخصوص صادرات رب گوجه فرنگی را موضوعی حیاتی دانست.

 

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران آقای بوستانی با اشاره به اینکه کارخانجات تولید کننده رب گوجه فرنگی نه تنها ارز آوری قابل قبولی دارند، بلکه باعث اشتغال بسیاری از افراد در مناطق کمتر برخوردار شده و بیشترین انگیزه را نیز برای کشاورزان ایجاد می کنند تا تولید هدفمندی داشته باشند.

این عضو فعال سندیکا گفت: هم اکنون با استفاده از سیستم آبیاری مکانیزه تولیدات گوجه فرنگی استان خراسان و کل کشور بالارفته و باید برای این تولیدات پشتوانه و برنامه ریزی قوی وجود داشته باشد تا محصولی که پاسخگوی نیاز داخلی به صورت خام بوده مازاد آن نیز بتواند تبدیل به رب گوجه فرنگی شده و کارخانجات نیز با تولید و صادرات خود هزاران نفر را بطور مستقیم و غیر مستقیم به اشتغال وادارند.

آقای بوستانی با تشکر از این مقامات مسئول که در روز تعطیل با بازدید و اعمال نظر نسبت به صنایع استان خراسان که جداً با مشکلات فراوانی روبرو هستند اقدام نموده اند؛ لزوم حمایت دولت از کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی را خاطر نشان ساخت و افزود: تمدید مقطعی صادرات رب منجر به تعطیلی بسیاری از دفاتر پخشی که تولید کننده رب ایرانی در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و… به واسطه شباهت ذائقه با مصرف کننده ایرانی دارد خواهد شد زیرا مشتری صادراتی درکی از نداشتن مجوز صادرات و تمدید مقطعی نداشته و آن را به پای بدقولی صادرکننده ایرانی می گذارد، در نتیجه حاضر به عقد قرارداد نمی باشد.

در پایان جناب آقای اکبری این مژده را دادند که با مطرح کردن این مشکلات و گزارش بازدید به جناب آقای رزم حسینی وزیر صمت حمایت از این صنعت عظیم ادامه خواهد داشت و  مساعدت لازم انجام خواهد شد.