گزارش حضور دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در نشست صبحانه کاری وزیر محترم جهاد کشاورزی با فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در نشست صبحانه کاری با وزیر محترم جهادکشاورزی:

استفاده از الگوهای موفق کشت قراردادی عضو این سندیکا از جمله شرکت های روژین تاک و دلند در سایر استان های کشور

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران میررضوی در جلسه صبحانه کاری وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای دکتر ساداتی نژاد با فعالان بخش خصوصی با اشاره به پتانسیل های بالای سندیکا به عنوان یک صنعت استراتژیک در کشور و اهمیت بالای آن در زمینه های مختلف گفت: استفاده از الگوهای موفق کشت قراردادی از جمله روژین تاک و دلند در برنامه پیش روی وزارت جهاد کشاورزی سرعت اجرای طرح را بالا برده و مسیر پیش رو را هموارتر می سازد.

دکتر ساداتی نژاد نیز اجرایی کردن طرح کشت قراردادی را از مهم ترین  و محوری ترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی دانست.

در ادامه اظهار داشت: حمایت از تولید کننده، حمایت از مصرف کننده است و باید با حمایت از تولید کنندگان سهم آبزیان نیز در سفره خانوار افزایش یابد.