تأمین واکسن برای کارکنان شرکت های عضو

انتظار از وزارت بهداشت برای اولویت دهی واکسن کارکنان بخش خصوصی
تأمین واکسن برای کارکنان شرکت های عضو
سندیکای صنایع کنسرو ایران طی نامه ای به معاونت ‌محترم بهداشت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور خواستار قرار گرفتن فعالان بخش خصوصی صنایع کنسرو در اولویت تزریق واکسن کرونا شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران در این نامه ضمن تأکید بر اهمیت سلامت تولید در صنایع غذایی کشور و اشتغال ۱۲۰هزارنفر پرسنل در شرکت های تولیدکننده صنایع غذایی، تبدیلی کشاورزی تحت پوشش این سندیکا لزوم اولویت بخشی به این صنعت و واکسینه کردن کارگران و کارکنان عنوان شده است.