بررسی گروه کالایی رب گوجه فرنگی در فروشگاه های زنجیره ای کشور