شرکت های عضو > آبزی گستران پاسارگاد

آبزی گستران پاسارگاد

نام مدیر عامل: ابوالفضل کروجی
زمینه فعالیت شرکت: کنسرو ماهی
تلفن: 88652009-11
نمابر: 88652113
پست الکترونیک: korouji@gmail.com
سایت اینترنتی: korouji@gmail.com
نشانی: خیابان ولی عصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه گل، ساختمان گل، طبقه اول، واحد 107 کدپستی 1511943943