شرکت های عضو > شرکت اروم آدا

شرکت اروم آدا

نام مدیر عامل: حسن انتظار
زمینه فعالیت شرکت: کمپوت، مربا، حبوبات و سبزیجات و پوره میوه
تلفن: 044-33386888
نمابر: 044-33386881-5
پست الکترونیک: info@urumada.com
سایت اینترنتی: http://urumada.com
نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 9 جاده مهاباد، کد پستی: 5731148586