شرایط عضویت

الف– داشتن تابعیت ایرانی
ب– دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
ج– پرداخت مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه به شماره حساب: 1048408931671 ویا شماره شبا: IR520690010484000893167001 بانک ایران زمین شعبه توحید به نام سندیکای صنایع کنسرو ایران